Facebook Twitter
gPlus 
-

สงกรานต์สาดน้ำกับช้างเขาใหญ่
13 เม.ย. 55 - 15 เม.ย. 55

สงกรานต์สาดน้ำกับช้างเขาใหญ่
ณ บริเวณศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ ๑๖ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 - 15 เม.ย. 2555


ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเทศกาลสงกรานต์ “สงกรานต์สาดน้ำกับช้างเขาใหญ่”


ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ - ปากช่อง และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่สวยงาม “สงกรานต์สาดน้ำกับช้างเขาใหญ่” ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ ถนนธนะรัชต์ กิโลเมตรที่ ๑๖ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ที่ดีงาม


นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า กิจกรรมเทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนาน ขนบธรรมเนียมที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ อันถูกสามารถต่อยอดไปถึงทุกชาติทั่วโลก และนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานประเพณีที่ภาคเอกชน ๒ ชมรม ที่ได้ลงขันร่วมแรง รวมใจสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ อันจะสามารถสร้างการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อำเภอปากช่อง เชื่อมต่อไปยังอำเภอวังน้ำเขียว ได้เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การสรงน้ำพระพุทธรูปบนหลังช้าง การก่อเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน และสนุกสนานกับการสาดน้ำกับช้าง ซึ่งช้างของ ศูนย์กิจกรรมช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย มีภารกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมไทยในการอนุรักษ์และคุ้มครองช้างไทย เรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ช้างไทยในประเด็นต่าง ๆ ปกป้องและคุ้มครองช้างไทย ยุติการนำช้างมาเดินเร่ร่อนตามเมืองใหญ่ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของควาญช้างมาเป็นครูช้าง โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยอิสระ คือ อาจารย์อลงกต ชูแก้ว เป็นผู้นำกลุ่ม นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ ศึกษา วิจัย และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้าง มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องช้างไทย การจัดค่ายคณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อมศึกษา นั่งช้างชมธรรมชาติ เลี้ยงอาหารช้าง และกิจกรรมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดงานได้ที่ คุณพิมพ์ลภัส สินวงษ์ชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ - ปากช่อง โทร.๐๘ ๑๖๕๗ ๒๔๕๒ ศูนย์กิจกรรมช้างไทยฯ โทร. ๐๘ ๑๗๙๙ ๘๗๒๘
www.thaielephants.org

กลับขึ้นด้านบน