Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ
13 เม.ย. 55 - 17 เม.ย. 55

งานประเพณีสงกรานต์ไทย-รามัญ
วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
วันที่ 13 - 17 เม.ย. 2555


การเข้าวัดถือศีลของชาวไทยรามัญ การละเล่นพื้นบ้านชาวมอญ (แข่งสะบ้า, แข่งขึ้นเสาน้ำมัน) พิธีสรงน้ำพระ ผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ และพระเดินบนหลังคน พิธีกรวดน้ำสงกรานต์ ยกช่อเจดีย์ทราย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และนมัสการสังขาร ของหลวงพ่ออุตตะมะ
กลับขึ้นด้านบน