Facebook Twitter
gPlus 
-

งานหัวหินรำลึกและงานกาชาด ประจำปี 2555
28 เม.ย. 55 - 9 พ.ค. 55

งานหัวหินรำลึกและงานกาชาด ประจำปี 2555
บริเวณสวนหลวงราชินี (19 ไร่) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 28 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2555


ขบวนเทิดพรเกียรติ เนื่องในโอกาสวันราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การออกร้านกาชาดเพื่อการกุศล การจัดนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียน นักศึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น การประกวดนางงามหัวหินและ การจัดลีลาศย้อนยุค มหรสพ การแสดงของศิลปิน ดารา นักร้อง ชั้นนำของ เมืองไทยกลับขึ้นด้านบน