Facebook Twitter
gPlus 
-

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
9 เม.ย. 55 - 17 เม.ย. 55

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 - 17 เม.ย. 2555


กิจกรรมสรงน้ำพระ การสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัดประจำรัชกาลและพระอารามหลวง
๑. วัดพระพระศรีรัตนศาสดาราม
๒. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๓. วัดอรุณราชวราราม
๔. วัดกัลยาณมิตร
๕. วัดระฆังโฆสิตาราม
๖. วัดสุทัศเทพวราราม
๗. วัดบวรนิเวศวิหาร
๘. วัดสระเกศ
๙. วัดชนะสงคราม
๑๐. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
๑๑. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
๑๒. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๑๓. วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก


สถานที่จัดงาน : กรุงเทพมหานคร ** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **กลับขึ้นด้านบน