Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์อีสาน – หนองคาย
6 เม.ย. 55 - 18 เม.ย. 55

งานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์อีสาน – หนองคาย
บริเวณวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
วันที่ 6 - 18 เม.ย. 2555


มีการอันเชิญหลวงพ่อพระใสและพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆเข้าขบวนแห่รอบตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและนมัสการและมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก
กลับขึ้นด้านบน