Facebook Twitter
gPlus 
-

งานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า หรือ ตักบาตรเที่ยงคืน
6 มี.ค. 55 - 7 มี.ค. 55

งานฟื้นฮีตฮอยเป็งปุ๊ด ไหว้สาอุปคุตเจ้า หรือ ตักบาตรเที่ยงคืน
จ.แพร่
วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2555


กำหนดจัดขึ้นทุกวันเพ็ญพุธ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ ที่เป็นวันพุธ) โดยทางวัดสระบ่อแก้วกำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ตั้งแต่คืนวันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๒๔.๐๐ น. เป็นต้นไป (ต่อเช้าวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕) ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด


นับเป็นกิจกรรมการทำบุญตักบาตรสร้างทานบารมีในการเริ่มต้นวันใหม่ ตามความเชื่อของชาวเหนือที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันเป็นประเพณีมากว่า ๔๐๐ ปี เชื่อว่า หากบุคคลใดได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตแล้วบุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะทำให้บังเกิด สิริมงคลแก่ชีวิต เกิดความร่ำรวย ซึ่งจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ แคล้วคลาดจากภัยต่างๆ
กลับขึ้นด้านบน