Facebook Twitter
gPlus 
-

Thai Elephant Day (วันช้างไทย)
13 มี.ค. 55 - 13 มี.ค. 55

Thai Elephant Day (วันช้างไทย)
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 13 มีนาคม 2555


การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงความของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ร่วมสนุกตอบคำถาม สถานที่จัดงาน : อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **กลับขึ้นด้านบน