Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 26
29 ก.พ. 55 - 8 มี.ค. 55

เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 26
ณ วัดสระมรกตและโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2555


ปฏิบัติดี ฟังธรรม จุดธูปเทียนถือดอกไม้งาม ทำใจให้ผ่องแผ้วร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาท เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 26

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงประทานหลักโอวาทปาฎิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวก ผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 องค์ ที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนัก เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณในองค์พระพุทธศาสนา จึงพร้อมใจบูชาพระคุณของพระพุทธองค์ พระธรรมและพระสงฆ์ ในวันมาฆะบูชา ละเว้นความชั่ว ทำความดี จิตใจผ่องแผ้ว ส่งเสริมดำเนินการประเพณีวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา และส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2555 ณ วัดสระมรกตและโบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

• แต่งชุดขาวร่วมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะ ณ วัดสระมรกต (29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม)

• อนุโมทนาบุญร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ระหว่างเส้นทางเดินธุดงค์ผ่านอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดปราจีนบุรี เริ่มต้นที่อำเภอบ้านสร้าง ณ วัดบางแตน–วัดบางเตย–วัดบางกระเบา–วัดบ้านสร้าง–วัดพิกุล อำเภอเมืองฯ ณ วัดโบสถ์–วัดเลียบ–วัดหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ ณ วัดใหม่กรงทอง-สถานที่ปฏิบัติธรรมป่าช้าเกาะสมอ อำเภอศรีมโหสถ-วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ-วัดสระมรกต รวมระยะทางทั้งสิ้น 94 กิโลเมตร (29 กุมภาพันธ์-6 มีนาคม)

• เที่ยวโบราณสถานเมืองศรีมโหสถ–ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์-หลวงพ่อทวารวดี ด้วยบริการรถพ่วง นำชมโดยมัคคุเทศก์น้อยเล่าเรื่องเมืองเก่า ”ศรีมโหสถ” เมืองซ้อนเมืองในกลุ่มโบราณสถานสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี (29 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม)

• ชมการแสดงแสง สี เสียง (5 มีนาคม)

• ฟังธรรม “เทศน์โอวาทปาฏิโมกข์” และร่วมพิธีเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุด (7 มีนาคม)

• เลือกซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมืองของปราจีนบุรี (29 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม)

• ชิมอาหารพื้นถิ่นในบรรยากาศตลาดย้อนยุค-เมืองศรีมโหสถ (4 - 7 มีนาคม)


“โบราณสถานสระมรกต” เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่จัดงาน ประกอบด้วย กลุ่มอาคารโบราณสถาน และรอยพระพุทธบาทคู่ที่แกะสลักลงไปบนพื้นศิลาแลงธรรมชาติ จากการศึกษา รอยพระพุทธบาทสร้างขึ้นตามความเชื่อในการสร้างอุทเทสิกเจดีย์ เพื่ออุทิศแก่พระพุทธองค์ตามคติของอินเดียโบราณก่อนที่จะมีการสร้างพระพุทธรูป หรือเพื่อเป็นบริโภคทรัพย์ โดยถือเสมือนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังที่นี้ หรือเป็นความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ศาสนาของพระพุทธองค์ได้เผยแผ่มายังที่นี้ ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่การจัดงาน บรรยากาศยามค่ำคืนที่โบราณสถานสระมรกตและความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนที่ร่วมทำบุญ บำเพ็ญศีล ร่วมงานเทศกาลมาฆบูชาด้วยจิตใจที่สงบ จะได้รับความเจริญ ความสุขให้กับชีวิตเพื่อเป็นแรงและกำลังใจให้ต่อสู้กับชีวิตการงานต่อไป

นายบูรณศักดิ์ ฤกษ์สำรวจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาพักผ่อนในช่วงนี้สามารถจัดเวลามาเที่ยวพักผ่อนและร่วมทำบุญในช่วงวันมาฆะบูชา

เริ่มต้นการเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าชม “ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คลอง 15 องครักษ์” ชมเขตทหารน่าเที่ยวที่ “โรงเรียนนายร้อยจปร.” หรือ “โรงเรียนเตรียมทหาร” จากนั้นเดินทางเข้าตัวเมืองนครนายก ใช้ถนนหมายเลข 3049 เพื่อสัมผัสกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ “เขื่อนขุนด่านปราการชล” พักผ่อนนอนเต็นท์บนมรดกโลกเขาใหญ่ “อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” หรือพักผ่อนในรีสอร์ท / โรงแรมหลายแบบหลากบรรยากาศ

สอบถามข้อมูลและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท. สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284
เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.tat8.com
กลับขึ้นด้านบน