Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11
26 ก.พ. 55 - 2 มี.ค. 55

มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11: "ยิ้มสู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน"
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555
โรงละครแห่งชาติ


นับเป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2554 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในปี 2554 จะเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา


ดังนั้น เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติของพระองค์ท่านในฐานะเอกอัครมหาคีตราชันแห่งโลก จึงจะได้มีการอันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ยิ้มสู้" ทั้งภาคภาษาไทยและอังกฤษมาขับร้องโดยเหล่าศิลปินคนพิการจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่สำคัญนี้ นอกจากนี้แล้ว ในปีดังกล่าวยังเป็นวาระแห่งการครบรอบปีที่ 20 ของการจัดมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิก อีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้ชื่องานว่า มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11: "ยิ้มสู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน" หรือ The 11th Asia-Pacific Wataboshi Music Festival 2011: "The Empowering Smiles for Harmony and Inclusion"


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมชมมหกรรมดนตรีวาตาโบชิแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 11 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ณ โรงละครแห่งชาติ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรราคา 500, 300 และ 100 บาท ได้ที่เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ/มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 546 ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310 หรือสอบถามโทร. 08-5337-9660 และเว็บไซต์:
http://www.nmad2006.org/


กลับขึ้นด้านบน