Facebook Twitter
gPlus 
-

ภูเก็ต บลูส์ เฟสติวัล
23 ก.พ. 55 - 26 ก.พ. 55

ภูเก็ต บลูส์ เฟสติวัล
จ.ภูเก็ต
23 ก.พ. 2555 - 26 ก.พ. 2555ขอเชิญทุกท่านผู้มีดนตรีในหัวใจ ชมการรวมตัวครั้งใหญ่ของศิลปินบลูส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 12 วง มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ทุกท่านผู้รักดนตรีบลูส์

กลับขึ้นด้านบน