Facebook Twitter
gPlus 
-

งานจาวดอยสัมพันธ์ มหัศจรรย์หุบเขาแห่งความรัก
14 ก.พ. 55 - 14 ก.พ. 55

งานจาวดอยสัมพันธ์ มหัศจรรย์หุบเขาแห่งความรัก
บ้านห้วยแม่ซ้าย  ม.11   ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555การแสดง  แสง  สี  เสียงอันยิ่งใหญ่ตระการตาจากพี่น้องชน  เผ่าในตำบลแม่ยาวและพี่น้องชนเผ่าต่างๆ การจำลองวิถีชีวิตชนเผ่าและร่วมสัมผัสวิถีชีวิต การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมงานขันโตกดินเนอร์แบบชาวดอย ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าชนเผ่าชาวดอย** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน