Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2555
31 ม.ค. 55 - 8 ก.พ. 55

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2555
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ. ธาตุพนม จ.นครพนม
วันที่ 31 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2555


ร่วมขบวนแห่อันเชิญ พระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม พิธีถวายข้าวพืชภาค ห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

กลับขึ้นด้านบน