Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประกวดกล้วยไม้ช้างชนช้าง
1 ม.ค. 55 - 31 ม.ค. 55

งานประกวดกล้วยไม้ช้างชนช้าง
ณ อำเภอเมือง จ.สุโขทัย
วันที่ 1 ม.ค. 2555 - 31 ม.ค. 2555


นิทรรศการกล้วยไม้ การประกวด และจัดแสดงกล้วยไม้ที่สวยงาม การประกวดไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบ การประกวดและจัดแสดงสวนหย่อม จำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

กลับขึ้นด้านบน