Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลโคนมแห่งชาติ
1 ม.ค. 55 - 31 ม.ค. 55

เทศกาลโคนมแห่งชาติ
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 1 ม.ค. 2555 - 31 ม.ค. 2555


เที่ยวชมงานแหล่งต้นกำเนิดฟาร์มโคนม มาดื่มนมเพื่อสุขภาพกับ “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ชมนิทรรศการอาชีพการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนม, นิทรรศการของหน่วยงานราชการ และบริษัทห้างร้านต่างๆ, การสัมมนาเชิงวิชาการ, การท่องเที่ยวฟาร์ม ชิมนมชมฟาร์มไทย-เดนมาร์ค, การประกวดโคนมชิงถ้วยพระราชทาน,การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน,การออกร้านชมรมคาวบอยไทย การประกวดคาวบอยเกิร์ล, การจำหน่ายสินค้าราคาถูก, คาราวานสินค้ามหกรรมบันเทิง


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน