Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์พิมาย
1 ม.ค. 55 - 31 ม.ค. 55

งานแสดงมินิไลท์แอนด์ซาวด์พิมาย
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
วันที่ 1 ม.ค. 2555 - 31 มี.ค. 2555


พิธีต้อนรับและบายศรีสู่ขวัญ ชมการแสดงแสง สี เสียง ขนาดเล็ก “วิมายะนาฏการ” ชุด “พุทธบูชา” มีบริการยุวมัคคุเทศก์นำชมอุทยานฯรับประทานอาหารแบบพื้นเมือง


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน