Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานกาชาดพิจิตรประจำปี 2554
24 ธ.ค. 54 - 3 ม.ค. 55

งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานกาชาดพิจิตรประจำปี 2554
ณ บริเวณวัดท่าหลวง จ.พิจิตร
ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2554 - 3 ม.ค. 2555


พิธีบวงสรวงหลวงพ่อเพชร การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การออกร้านสลากกาชาด ขบวนรถบุปผาชาติ การแสดงแสงเสียง พิธีนพเคราะห์ส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่และพิธีลอยกระทงสาย 1,000 ดวง


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน