Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเจ้าแม่จามเทวี และงานฤดูหนาวกาชาดจังหวัดลำพูน
1 พ.ย. 54 - 31 ธ.ค. 54

งานเจ้าแม่จามเทวี และงานฤดูหนาวกาชาดจังหวัดลำพูน
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน
เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2
554


กิจกรรม :
การแสดงมหรสพ การออกร้านกาชาด หารแสดงทางวัฒนธรรมต่าง ๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ททท.สำนักงานเชียงใหม่ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) โทรศัพท์ : 0 5324 8604, 0 5324 8607
 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน