Facebook Twitter
gPlus 
-

สุดยอดที่เดียวในโลก “การละเล่นตีคลีไฟ”
8 พ.ย. 54 - 8 พ.ย. 54

สุดยอดที่เดียวในโลก "การละเล่นตีคลีไฟ"
ณ บริเวณ วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


จังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา "ตีคลีไฟ"  ในวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔   ณ  บริเวณ วัดแจ้งสว่าง บ้านหนองเขื่อง  ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านหลังออกพรรษา ฟื้นการละเล่นกีฬาโบราณแข่งตีคลีไฟ เสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณแห่งเดียวในโลก  โดย ปีนี้ได้จัดช่วงหลังวันออกพรรษา รวมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายเข้าไว้ในงานเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในตำบล ได้แสดงความสามารถด้านต่างๆ ที่เป็นภูมิปัญญา ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสุข ความสนุกสนาน และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ เยาวชน จะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ความเป็นมาของการละเล่น "ตีคลีไฟ" ของ บ้านหนองเขื่อง  ตำบลกุดตุ้ม นั้น  เกิดมาจากในสมัยก่อนการเดินทางไปอาบน้ำหลังจากไปทำนา ทำไร่ มาแล้ว ซึ่งอากาศในพื้นที่แถบนั้น มีอากาศหนาวเย็น   จึงได้คิดค้นการเล่นลูกไฟ  จากไม้นุ่นขนาด ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร นำมาเผาไฟ และใช้ไม้นุ่นเป็นไม้ตีกันอย่างสนุกสนาน  ต่อมาได้รับการแพร่หลายและพัฒนามาเป็นกิจกรรมประเพณีที่นำมาเล่นในช่วงงานบุญออกพรรษา

สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแข่งขันโคมไฟลอดบ่วง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  การแข่งขันกีฬาสากล  ในช่วงหัวค่ำเป็นการละเล่นแข่งขัน "ตีคลีไฟ"   (เริ่ม เวลา ๑๗.๐๐ น.เป็นต้นไป) อาทิ ทีมเยาวชน ทีมแม่บ้านและพ่อบ้าน เป็นต้น  นอกจากการจัดให้มีการแข่งขันตีคลีไฟ ยังมีการประกวดไม้คลีไฟ โดยไม้ตีใช้เง้าไม้ไผ่   ตรง ปลายงอ ด้ามยาวประมาณ ๑ เมตร ส่วนลูกคลีทำจากไม้นุ่นหรือไม้จากต้นงิ้วที่แห้งแล้ว เอามาหั่นเป็นท่อนๆ ก่อนนำมาเผาไฟเพื่อตีแข่งกีฬากัน เพื่อช่วยคลายหนาว ของทุกปี อาหารที่ทำจากปลาไหลอันโอชะ  การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียง  รวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงาน
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม โทรศัพท์  ๐ ๔๔๘๘ ๕๐๕๙, ๐๘ ๑๓๘๙ ๓๒๘๓, ๐๘ ๘๓๗๗ ๙๘๖๖
www.kudtum.com  หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓๐, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖
กลับขึ้นด้านบน