Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๔
8 พ.ย. 54 - 10 พ.ย. 54

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๔
ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
วันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


กิจกรรม :

พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข

การสาธิต โคมชักโคมแขวน

การแสดงพลุ ตะไลไฟพะเนียง

การแสดงแสง เสียงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย และกิจกรรมข้าวขวัญวันเล่นไฟ ณ บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

การจัดกิจกรรมชุมชนโบราณ ตลาดแลกเบี้ย (ตลาดปสาน) การละเล่นพื้นบ้าน

การแสดงทางวัฒนธรรมไทย

สาธิตการทำอาหารไทยพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมืองของชาวชุมชน ขบวนนางนพมาศเชื่อมสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ททท. สำนักงานสุโขทัย โทรศัพท์: ๖๖ ๕๕๖๑ ๖๒๒๘ - ๙ 

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. ๑๖๗๒
กลับขึ้นด้านบน