Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
9 พ.ย. 54 - 15 ก.พ. 55

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง กำหนดจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่าง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 - 15 กุมภาพันธ์ 2555 รวมระยะเวลา 99 วัน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้งโครงการพระราชดำริ และโครงการส่วนพระองค์ มีการจัดแสดงสวนนานาชาติให้สอดคล้องทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการเกษตร ระบบน้ำ ฯลฯ การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การแสดง แสง สี เสียง ขบวนพาเหรด และการแสดงดนตรีในสวน ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.royalflora2011
หรือที่สำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 2554 โทร. 0 2579 7531 ต่อ 11, 14
กลับขึ้นด้านบน