Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
8 พ.ย. 54 - 11 พ.ย. 54

งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
ณ ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๘ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


กิจกรรม :

การประกวดโคมบูชา นิทรรศการโคมบูชา

การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา

การสาธิตประดิษฐ์โคม ตุง ล้านนา และกระทง

การประกวดขบวนโคมยี่เป็ง

กาดหมั้วล้านนา

การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ย่านไนท์บาซาร์

การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง

การประกวดเทพียี่เป็ง

การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์: ๖๖ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๖๖ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๖๖ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. ๑๖๗๒
กลับขึ้นด้านบน