Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑, ๐๐๐ ดวง
9 พ.ย. 54 - 12 พ.ย. 54

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑, ๐๐๐ ดวง
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดตาก
ณ บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี จังหวัดตาก
วันที่ ๙ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


กิจกรรม :

ชมการลอยประทีป ๘๐๐๐ ดวง ชมกระทงนำ กระทงกะลา กระทงปิดท้าย ของกระทงทุกสายที่ส่งเข้าประกวด ณ อาคารหอกิตติคุณ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ อาคาหอกิตติคุณ

ชมสินค้า "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"

การแข่งขันการลอยกระทงสายของชุมชนต่างๆ และการแสดงบนเวที

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ททท. สำนักงานตาก โทรศัพท์: ๖๖ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑ - ๓

ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว ททท. ๑๖๗๒
กลับขึ้นด้านบน