Facebook Twitter
gPlus 
-

ตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์
16 ต.ค. 54 - 16 ต.ค. 54

ตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์
ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554


สัมผัสเสน่ห์มอญลาดกระบัง "ตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์"

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง และวัดสุทธาโภชน์ ร่วมจัดงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ สืบสานประเพณีโบราณ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ เป็นพระเพณีตักบาตรทางเรือหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ที่ชาวมอญในเขตลาดกระบังปฎิบัติสืบต่อกันมา คำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 100 รูป มารับบิณฑบาตรทางเรือ การได้ร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือเป็นประสบการณ์ที่หายากนัก โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนั้นพุทธศาสนิกชนนับพันจะนั่งเรียงอยู่ริมสองฝั่งคลองลำปลาทิวเป็น แถวยาวนับหลายร้อยเมตร เพื่อคอยใส่บาตรพระสงฆ์กว่าร้อยรูปทางขบวนเรือมาด ซึ่งเป็นภาพของงานบุญที่สวยงามน่าประทับใจ และเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์ ก็คือความสวยงามของสำรับคาวหวานโบราณจำนวนนับร้อยชุด ที่คนในชุมชนลาดกระบังจัดเตรียมถวายแด่พระสงฆ์ สำรับคาวหวานบางชุดเป็นสำรับที่ได้รับมรดกตกทอดอายุกว่า 100 ปี และหลังจากประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือเสร็จสิ้น ในช่วงบ่ายชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน อันเป็นกุศโลบายในการสร้างความรักความสามัคคี และแสดงถึงความผูกพันของชุมชนที่มีต่อสายน้ำ

นางเยียรยง ไชยรัตน์  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การมาวัดสุทธาโภชน์ นอกจากจะได้ร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรืออันเก่าแก่แล้ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตลาดกระบัง" ที่จัดแสดงเรื่องราวของบุคคลสำคัญในเขตลาดกระบัง อันได้แก่ เจ้าจอมมารดากลิ่น ผู้สร้างวัดสุทธาโภชน์ และเจ้าคุณทหาร หรือเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สมุหกลาโหมในรัชกาลที่ 5 ผู้เป็นเจ้าของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง  รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมอญ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเรือชนิดต่างๆ ซึ่งเคยเป็นยานพาหนะที่คนลาดกระบังนิยมใช้ในอดีต โดยเฉพาะเรือมาดที่นำมาจัดแสดงกว่า 70 ลำ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี "กุฏิไม้สัก" อายุกว่าร้อยปี ซึ่งเดิมเป็นกุฏิของพระมหาอ่อน มหากลฺ-ยาโณ เจ้าอาวาสคนแรกของวัดสุทธาโภชน์ ภายในกุฏิเป็นที่เก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ อาทิ เตียงนอน ตู้เก็บพระไตรปิฎก รูปภาพเก่าๆ รวมทั้งเครื่องมือในการทำยา เช่น หินบดยา เป็นต้น

ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานครขอเชิญทุกท่านร่วมงานประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือวัดสุทธาโภชน์
ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 ณ วัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดสุทธาโภชน์ โทรศัพท์ 0 2360 6078 หรือสำนักงานเขตลาดกระบัง โทรศัพท์ 0 2372 0952
กลับขึ้นด้านบน