Facebook Twitter
gPlus 
-

งานชักพระทางทะเลเกาะพะงัน
19 ต.ค. 54 - 23 ต.ค. 54

งานชักพระทางทะเลเกาะพะงัน
ณ หาดท้องศาลา อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่
19 - 23 ตุลาคม 2554


กิจกรรม:

- ชมขบวนเรือพนมพระ

- ทำบุญตักบาตร

- การแข่งขันเรือยาว

- การแสดงบนเวที            

 

โดย ภายในงานมีการประกวดขบวนแห่เรือสุดยิ่งใหญ่ แต่งเติมสีสันอีกกิจกรรมท่องเที่ยวไทย ด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาะพะงันที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวเกาะ มาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยประเพณีชักพระทางทะเล ถือเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่ชาวเกาะพะงันสืบทอดกันมายาวนาน ก่อนพุทธศก 80 ปี โดย แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งถือเป็นวันชักพระทางทะเลของชาวเกาะพะงัน ภายในงานปีนี้ประกอบด้วยขบวนเรือชักพระจากหมู่บ้านต่างๆ มีถึง 14 ขบวน มีการประกวดขบวนเรือชักพระ และมอบรางวัลสำหรับเรือประเภทต่างๆ รวมทั้งการประกวดเทพีชักพระ ประกวดขับร้องเพลงชักพระที่ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ และศิลป์ที่สืบทอดกันมา โดยในคำร้องนั้นได้สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวเกาะพะงัน รวมทั้งการประกวดเรือชักพระประเภทสวยงาม

      

นอก จากนี้ ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่หาชมได้ยากในปัจจุบันและยังเป็นการสืบสาน กีฬาพื้นบ้านให้คงอยู่คู่เกาะพะงัน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ชมโดยมีการแข่งขันประเภทต่างๆ ทั้ง การแข่งขันพายเรือหกฝีพาย ประเภทชาย - หญิง, แข่งขันชกมวยทะเล, แข่งขันปอกมะพร้าว, แข่งว่ายน้ำจับเป็ด, แข่ง ขันพายเรือชักเย่อประเภทต่างๆ ประเพณีชักพระทางทะเล ถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอำเภอเกาะพะงัน และเป็นสิ่งที่ชาวเกาะพะงันภาคภูมิใจนับตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นประเพณีชักพระทางทะเลที่ มีการจัดขึ้นแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นแห่งเดียวในโลกกลับขึ้นด้านบน