Facebook Twitter
gPlus 
-

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
22 ต.ค. 54 - 22 ต.ค. 54

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หน้าหอประชุมกองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร
วันงานพระราชพิธีฯ: วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.


วันซ้อมใหญ่ จำนวน ๒ วัน :
- วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

วันซ้อมย่อย จำนวน ๘ วัน :
- วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่  ๖  กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.
- วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

สถานที่จัดงาน: ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หน้าหอประชุมกองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร

กองทัพเรือ เตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ริ้วขบวนเรือพระราชพิธีทอดตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยา โดยต้นขบวนเรื่อพระราชพิธีฯ เริ่มจากสะพานพระราม ๘ ส่วนท้ายขบวนเรือพระราชพิธีฯ ไปสิ้นสุดที่ท่าวาสุกรี


การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ ๕ ริ้ว ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๕๒ ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือรูปสัตว์ จำนวน ๑๐ ลำ และเรือประกอบอื่น ๆ จำนวน ๓๘ ลำ

กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ นาย ความยาวขบวนเรือ จากหัวขบวนถึงท้ายขบวน ๑,๒๘๐ เมตร และความกว้างขบวน ๑๑๐ เมตร


การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๑๖ ที่จัดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช ครั้งล่าสุดเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๕๐
 
**กรมเจ้าท่าประกาศปิดการจราจรทางน้ำระหว่างสะพานธนบุรี ถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และสะพานอรุณอัมรินทร์ ถึง ปากคลองบางกอกน้อย
**


กลับขึ้นด้านบน