Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีป โคมไฟ และวิถีอีสาน
10 ต.ค. 54 - 13 ต.ค. 54

ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีป โคมไฟ และวิถีอีสาน
จ.ขอนแก่น
วันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2554


รายละเอียด

การประกวดขบวนแห่ประทีปโคมไฟ
การประกวดประทีปโคมไฟ
การประกวดไฟพะเนียง
การประกวดกระทง
ประกวดอาหาร
จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกวดดนตรีพื้นเมืองกลับขึ้นด้านบน