Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “แห่กระธูป”
12 ต.ค. 54 - 13 ต.ค. 54

งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา "แห่กระธูป"
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่
12 - 13 ตุลาคม 2554 วันออกพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)


กิจกรรม:

- ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่

- การประกวดกระธูปสวยงาม

- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

- การแสดงศิลปะพื้นบ้าน  

- มหรสพสมโภชกลางคืน

- การละเล่นพื้นบ้าน

- กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านจากนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อำเภอหนองบัวแดง โทร. 0 4487 2123 

เทศบาลตำบลหนองบัวแดง โทร. 0 4487 2140

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4482 2502 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3030, 0 4421 3666กลับขึ้นด้านบน