Facebook Twitter
gPlus 
-

งานโพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก
11 ต.ค. 54 - 21 ต.ค. 54

งานโพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก
ณ ตามลำน้ำโขงในอำเภอ โพนพิสัยและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดหนองคาย
วันที่
11 - 21 ตุลาคม 2554


เทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน "โพนพิสัยบั้งไฟพญานาคโลก" ในช่วงเทศกาลออกพรรษา "บั้งไฟพญานาค" โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 11 - 21 ตุลาคม 2554 รวม 11 วัน 11 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอโพนพิสัย และจังหวัดหนองคายให้คนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รู้จัก ในความเมืองน่าอยู่ เมืองแห่งตำนานพุทธประวัติที่เป็นความเชื่อของเมืองหนองคาย ที่เชื่อว่าพญานาคจุดบั้งไฟขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ในคราวที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลับมายังโลกมนุษย์

 

กิจกรรม:

ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่หลังพระอาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ 2p3.00 น. พร้อมร่วมกิจกรรม การทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะ พิธีบวงสรวงเทวาพญานาค

** มีการแสดงแสงเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาค การรับประทานอาหารค่ำแบบโฮมพาแลง ถนนอาหาร และการแสดงวัฒนธรรรม

 

 

ในงานจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม เช่น การทำบุญมหากุศล 9 วัด , การทำบุญตักบาตรเทโวพระสงฆ์ 99 รูป , การหล่อพระ , พิธีพุทธาภิเษก , การเจริญศีลสวดมนต์ภาวนาและนั่งสมาธิ รวมไปถึงการนมัสการพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายครบทุกองค์ เช่น หลวงพ่อพระใส , หลวงพ่อพระสุก , หลวงพ่อพระเสริม , หลวงพ่อพระเสี่ยง และหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ เป็นต้น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สำนักงานจังหวัด โทร. 0 4241 2678                         

ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยโทร. 0 4242 1185

เทศบาลเมืองหนองคาย โทร. 0 4242 1017

ททท.สำนักงานอุดรธานี (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) โทร. 0 4232 5406 - 7

 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน