Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวฯ
8 ต.ค. 54 - 12 ต.ค. 54

งานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทผึ้งและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และพะธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันที่
8 - 12 ตุลาคม 2554 (วันที่ 11 ตุลาคม วันแห่ปราสาทผึ้ง)


กิจกรรม:
- การประกวดปราสาทผึ้ง พร้อมชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตา
- การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- การประกวดฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือ "เทศกาลของดีของแซบเมืองสกล" 
- จำหน่ายอาหาร /สินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อของจังหวัดสกลนครพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผู้เข้าร่วมงานที่ยิ่งใหญ่
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองมากมาย

ซึ่งประเพณีแห่ปราสาทผึ้งนั้นเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ทางจังหวัดสกลนครได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงของเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง แม้ว่าจะมีอยู่ทั่วไปในหลายจังหวัด แต่ก็ไม่จัดใหญ่โตและปฏิบัติต่อเนื่อง เช่น ของดีเมืองสกลนคร ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีออกพรรษา อนุรักษ์ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง รวมถึงการทำปราสาทผึ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักงานจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 1065
สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร โทร. 0 4271 1203 / 0 4271 4374
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 -2

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **
กลับขึ้นด้านบน