Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
5 ต.ค. 54 - 13 ต.ค. 54

ประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม
ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนม และศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันที่ 
5 - 13 ตุลาคม 2554 (วันที่ 12 ตุลาคม วันไหลเรือไฟ)


กิจกรรม:

งานประเพณีไหลเรือไฟปีนี้จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีมีพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์

- การประกวดเรือไฟ

- การลอยกระทงสาย

- การแข่งเรือยาว

- การแห่ปราสาทผึ้ง

- การรำบูชาพระธาตุพนม ซึ่งเป็นการรวมตัวของชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ รวม 7 เผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม แต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำเผ่า และร่ายรำด้วยท่วงท่าอันงดงาม เพื่อบูชาพระธาตุพนม

- การตักบาตรเทโว

- การจัดงานออกร้านกาชาด

- การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในปีนี้จัดขึ้นบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและบริเวณริมเขื่อนถนนสุนทรวิจิตร

โดยในปีนี้จะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยจะมีพิธีอัญเชิญไปพระฤกษ์แตกต่างจากปีที่ผ่านมาโดยจะอัญเชิญไฟพระฤกษ์ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันไหลเรือไฟ

 


ข้อมูลเพิ่มเติม
:

สำนักงานจังหวัดนครพนม  โทร. 0 4251 1287, 0 4251 1574

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 - 2

www.thatphanom.com

 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **กลับขึ้นด้านบน