Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันรำลึก 100 ปี เกาะสีชัง
19 ก.ย. 54 - 20 ก.ย. 54

งานวันรำลึก 100 ปี เกาะสีชัง
ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
วันที่
19 - 20 กันยายน 2554


กิจกรรม

พิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ ร.5 การประกวดแต่งกายย้อนยุค การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมหรสพไทย การแสดงแสงเสียง          

 

กำหนดการ

การจัดงานประจำปีวันรำลึก ๑๐๐ ปี ชาวสีชังทั้งเกาะถวายราชสักการะพระปิยมหาราช ครั้งที่ 12

ประจำปี 2554

ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

--------------------------------------

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554

เวลา 17.00 น.                 - การแสดงดนตรีสบาย ๆ สไตล์ชาวเกาะ

เวลา 19.00 - 20.00 น.      - การประกวดการแต่งกายย้อนยุคหนูน้อยเกาะสีชัง (รอบแรกและคัดเลือก)

เวลา 20.00 - 20.45 น.      - การบรรเลงดนตรีแีละการแสดงลำตัด เพลงฉ่อย

เวลา 20.45 - 21.45 น.      - การประกวดการแต่งกายย้อนยุคหนูน้อยเกาะสีชัง (อายุ 4 - 8 ปี) (รอบตัดสิน)

                                    - การบรรเลงดนตรี จากทีมงาน นักแสดง

                                    - ประกาศผลการประกวดการแต่งกายย้อนยุคหนูน้อยเกาะสีชัง (อายุ 4 - 8 ปี)

                                    - การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป   - การแสดงดนตรี "เฮาส์แบรนด์" (ณ บริเวณชายหาดริมทะเล ข้างสะพานอัษฎางค์)

 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2554

เวลา 09.00 - 12.00 น.      - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ณ สะพานอัษฎางค์

                                    - การบรรเลงดนตรีไทยของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง

เวลา 13.00 น.                 - พิธีบวงสรวงเสด็จพ่อ ร.5

เวลา 16.30 น.                 - หน่วยงาน / องค์กรต่างๆ พร้อมกันบริเวณงาน

เวลา 17.00 น.                 - พิธีถวายพานพุ่ม (ดอกกุหลาบสดสีชมพู) พระบรมรูปรัชกาลที่ 5

เวลา 17.45 น.                 - การแสดงดนตรีสบายๆ สไตล์ ชาวเกาะสีชัง

เวลา 18.00 น.                 - ประธานเดินทางมาถึงบริเวณงาน

เวลา 18.30 น.                 - ประธานเยี่ยมชมซุ้มอาหาร

เวลา 19.00 น.                 - พิธีเปิดงาน

เวลา 19.30 น.                 - การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม

เวลา 20.20 น.                 - การประกวดการแต่งกายย้อนยุค (สาวงาม อายุ 16 - 30 ปี) รอบแรก

                                    - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน "จำอวดหน้าม่าน" จากรายการคุณพระช่วย(คณะโย่งเชิญยิ้ม)

                                    - การประกวดการแต่งกายย้อนยุค (สาวงาม อายุ 16 - 30 ปี) รอบคัดเลือก

                                    - การแสดงดนตรจี ากทีมงาน นักแสดง

                                    - การประกวดการแต่งกายย้อนยุค (สาวงาม อายุ 16 - 30 ปี) รอบชิงชนะเลิศ

                                    - การแสดงดนตรจี ากทีมงาน นักแสดง

                                    - ประกาศผลการประกวดการแต่งกายย้อนยุค ประเภท สาวงาม ๑๐๐ ปี เกาะสีชัง

เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป   - การแสดงดนตรี "เฮาท์แบรนด์" (ณ บริเวณชายหาดริมทะเล ข้างสะพานอัษฎางค์)

 

* การแต่งกายเน้นเอกลักษณ์ไทย เสื้อผ้ามันหลากสี ส่วนการประกวดแต่งกายย้อนยุค เน้นการแต่งกายยุคสมัยรัชกาลที่ 4, 5 และ 6

* ผู้ที่ไม่แต่งกายย้อนยุคจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมงาน ๑๐๐ ปีฯ (มีเสื้อผ้าจำหน่ายที่หน้าซุ้มบริเวณทางเข้างาน ๑๐๐ ปีฯ)

* เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่มาร่วมงานมเีสื้อผ้ามีหลากสีจำหน่ายที่ร้านค้าตลาดชุมชน


** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


กลับขึ้นด้านบน