Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดกาฬสินธุ์
22 ก.ย. 54 - 25 ก.ย. 54

ประเพณีแข่งเรือยาว จังหวัดกาฬสินธุ์
ณ  สนามแข่งเรือลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 22 - 25 กันยายน 2554จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 22 - 25 กันยายน 2554 ณ สนามลำน้ำปาว อำเภอกมลาไสย โดยจัดแข่งขันเรือยาวต่าง ๆ รวม 4 ประเภท

การแข่งขันเรือยาวของอำเภอกมลาไสย เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเกือบ 100 ปี และเมื่อปี 2552 ได้ยกระดับการแข่งขันให้เป็นการแข่งขันเรือยาวประเพณีระดับจังหวัด ส่วนในปีนี้ได้กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาว 4 ประเภทประกอบด้วย ประเภทเรือยาวใหญ่ ขนาด 55 ฝีพายชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ประเภทเรือยาวมาตรฐาน ไม่เกิน 40 ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ประเภทเรือยาวท้องถิ่นไม่เกิน 40 ฝีพาย และประเภทเรือเล็ก ไม่เกิน 10 ฝีพาย การแข่งขันกองเชียร์ และการแข่งขันเส็งกลองกิ่งชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รวมทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนจาก 18 อำเภออีกด้วย

กิจกรรม:
- การแข่งขันเรือยาว การแข่งขันเส็ง กลองกิ่ง
- ขบวนพาเหรดเรือยาว
- ประกวดกองเชียร์
กลับขึ้นด้านบน