Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลลางสาดหวาน และ มหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์
6 ก.ย. 54 - 15 ก.ย. 54

งานเทศกาลลางสาดหวาน และ มหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์
วันที่ 6
- 15 กันยายน 2554


กิจกรรม:
การจัดร้านนิทรรศการของดีแต่ละอำเภอ จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน นิทรรศการด้านท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก สินค้าแปรรูปทางการเกษตร การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านการเกษตร

กิจกรรมตลาดนัดลางสาดและผลไม้ การประกวดขบวนรถแห่ผลไม้ การประกวดธิดาลางสาด การประกวดลางสาด และผลิตผลทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดนำเที่ยวสวน ลางสาดแบบไป - กลับ และพักค้างคืนแบบ Home Stay งานสะโตกประยุกต์ การแสดงวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดสวนถาดพืช


ข้อมูลเพิ่มเติม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์  โทร. 0 5541 2729
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่  โทร. 0 5452 1118 - 9, 0 5452 1127กลับขึ้นด้านบน