Facebook Twitter
gPlus 
-

๗๙ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี
12 ส.ค. 54 - 14 ส.ค. 54

๗๙ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี
ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ และลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
นที่ 12 - 14 สิงหาคม 2554องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จัดกิจกรรม "๗๙ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2554  ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ และลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินีนา ในการฝึกอาชีพให้ประชาชนได้มีรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนรายได้ให้กลุ่มอาชีพตามโครงการพระราชดำริต่างๆ ให้มีช่องทางจำหน่ายลิตภัณฑ์ อีกทั้งเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าใน สถาบันพระมหากษัตริย์

พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน "๗๙ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี" อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, การแสดงนาฏศิลป์ลีลาไทย 4 ภาค, การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ, แฟชั่นโชว์ชุดผ้าไทย "อัตลักษณ์ผ้าไทย งามล้ำค่า สู่สากล", การประกวดเทพบุตรผ้าไทย และธิดาผ้าไทย, ประติมากรรม ผ้าไทย 4 ภาค, อุทยานเฉลิมพระเกียรติ "แม่ของแผ่นดิน", ซุ้มลงนามวายพระพร, พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร, การจุดพลุเทิดพระเกียรติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ

มาร่วมแสดงความจงรักภักดีได้ในงาน "๗๙ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี" ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2554  ณ ห้องเชียงใหม่ฮอลล์ และลานน้ำพุชมดอย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์กลับขึ้นด้านบน