Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8
31 ส.ค. 54 - 9 ก.ย. 54

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8
อาคาร 6-8, ห้องฟินิกซ์ 1-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่  31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางสมุนไพรไทย งานประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ การฝึกอบรมระยะสั้น การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสุขภาพ  ชมสวนสมุนไพร ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการด้านการแพทย์ และแนะนำนวัตกรรมสมุนไพรและ One Stop Service และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่


กลับขึ้นด้านบน