Facebook Twitter
gPlus 
-

โครงการหลวง ๔๒ น้ำพระทัยหลั่งไหลสู่พสกนิกรชาวสยาม
4 ส.ค. 54 - 14 ส.ค. 54

โครงการหลวง ๔๒ น้ำพระทัยหลั่งไหลสู่พสกนิกรชาวสยาม
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 10.00 - 22.00
วันที่ 4 - 14 สิงหาคม 2554


ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯทรงเปิดงาน โครงการหลวง ๔๒   ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.00 น.

ยิ่งใหญ่กับฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตติดแอร์ขนาดใหญ่ครั้งแรกใจกลางเมืองรวม สินค้าเกษตรกรรมคุณภาพเพื่อสุขภาพ ดีที่สุดจากโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

พร้อมพบกิจกรรมที่น่าสนใจตลอดระยะเวลากิจกรรม และชมนิทรรศการโครงการหลวง พบน้ำ Cape Gooseberry หรือ ระฆังทองผลไม้เพื่อสุขภาพที่เป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคการแสดงของนัก ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงดาวกระจุย วงออเครสตร้า

และจำหน่ายสินค้าในโครงการส่วนพระองค์ Gourmet Zone เพื่อจำหน่ายอาหาร และ การออกร้านของ ร้านค้าต่างๆ จากโครงการหลวง และสาธิตการทำอาหารโดย chef ชื่อดัง
กลับขึ้นด้านบน