Facebook Twitter
gPlus 
-

โครงการหลวง ๔๒ สดจากยอดดอย
9 ส.ค. 54 - 15 ส.ค. 54

โครงการหลวง ๔๒ สดจากยอดดอย
ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา
วันที่ 9 - 15 สิงหาคม 2554ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และโรงแรมอมารี ออคิด พัทยา จัดงาน "โครงการหลวง ๔๒ สดจากยอดดอย" โดยพบกับผลิตภัณฑ์เด่นประจำฤดูกาล อโวคาโด และลูกพลับ และการจำหน่าย "เค้กช็อกโกแลตพีช" เพื่อการกุศล พลาดไม่ได้กับการเลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตร ทั้งผักปลอดภัยสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม้ เห็ด ผลิตผลป่าไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว์ ผลิตผลประมง ผลิตภัณฑ์แปรรูป ดอกไม้แห้ง ไม้กระถาง และผลิตภัณฑ์แปรรูปกว่า ๔๐ ชนิด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๕ สิงหาคม นี้ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยากลับขึ้นด้านบน