Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
7 ส.ค. 54 - 7 ส.ค. 54

การแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20
ณ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
วันที่
7 สิงหาคม 2554


กิจกรรม:

การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้จัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธาน ในการพิธีเปิดการแข่งขันฯ ซึ่งในปีนี้ ครบ 2 ทศวรรษ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษ ดังนี้

 

- ประเภทมินิมาราธอน รับถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งชาวลำปางทั่วไป ชาย 5 รางวัล, หญิง 5 รางวัล 

- ประเภทไมโครมาราธอน รับถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งเยาวชนลำปาง อายุ 16 ปีขึ้นไป ชาย 5 รางวัล, หญิง 5 รางวัล

- ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล

- ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุด ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล

- รางวัลพิเศษที่มอบเป็นประจำทุกปี คือ รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะ ที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5

- รางวัลเงินสดสำหรับสถานศึกษานอกอำเภอแม่เมาะ ที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมแข่งขันมากลำดับที่ 1-5 และ

- รางวัลหางบัตร ฮาล์ฟมาราธอน 3 รางวัล มินิมาราะอน 3 รางวัล

- ไมโครมาราธอน 9 รางวัล

 

ซึ่งชาวชุมชน อ.แม่เมาะ มีส่วนร่วมต้อนรับผู้มาเยือน โดยจัดแสดงสินค้านิทรรศการและสินค้า OTOP รวม ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เสื้อผ้า อุปกรณ์กีฬา รองเท้าออกกำลังกาย ตลอดจนมีน้องๆ จากโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาสาเป็นมัคคุเทศก์น้อยบริการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวใน กฟผ.แม่เมาะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทร. 0 5425 2738-9

 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **กลับขึ้นด้านบน