Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลส้มโอกระฉ่อนนครนายกและสินค้าวิสาหกิจชุมชน
1 ส.ค. 54 - 31 ส.ค. 54

เทศกาลส้มโอกระฉ่อนนครนายกและสินค้าวิสาหกิจชุมชน
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
เดือนสิงหาคม 2554กิจกรรม
เลือกซื้อส้มโอเนื้อกุ้งคุณภาพ-พันธุ์ทองดี, พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง, พันธุ์ขาวใหญ่, พันธุ์ทับทิมสยามและส้มโอพันธุ์ทั่วไป   กิ่งพันธุ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอ เลือกซื้อสินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ

ชมการประกวดส้มโอ กิ่งพันธุ์ส้มโอ  การประกอบอาหารที่ทำจากส้มโอ - ยำส้มโอ,การแกะส้มโอ  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอและการประกวดไก่หมุน ชมนิทรรศการ "ส้มโอและท่องเที่ยวเชิงเกษตร"
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก  โทร.0 3731 1289

ททท. สำนักงานนครนายก  โทร. 0 3731 2282 , 0 3731 2284


กลับขึ้นด้านบน