Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 จังหวัดเชียงราย
16 ก.ค. 54 - 16 ก.ค. 54

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 จังหวัดเชียงราย
ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย และ วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย
วันที่ 16 ก.ค. 54 (แรม 1 ค่ำ เดือน 8)ทศบาลนครเชียงรายกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 มุ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายฯ และ วัดพระสิงห์ พร้อมเชิญชวนชุมชนร่วมส่งขบวนเทียนพรรษาเข้าประกวดโดยจัดให้มีขบวนแห่เทียน พรรษา ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2554 ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ และ วัดพระสิงห์

กิจกรรม
- การประกวดต้นเทียนพรรษา
1. การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงามและความคิดของคณะศรัทธาร่วมกับวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงรายประดับตกแต่งบนรถบรรทุกเล็ก (รถกระบะ)
2. การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทสวยงามและเครื่องทรงอันเป็นบริวารพร้อมขบวนแห่ (แกะสลักบนยานพาหนะ)
- ขบวนแห่เทียนพรรษา
- ชมการแสดงดนตรีล้านนา
 
วัดพระสิงห์เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1928 ในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมาครองเมืองเชียงรายระหว่างพุทธศักราช 1888 - 1943

สาเหตุที่วัดนี้ มีชื่อว่า "วัดพระสิงห์" นั้น น่าจะเป็นเพราะครั้งหนึ่ง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย คือ พระพุทธสิหิงค์ หรือที่เรียกกันในชื่อสามัญว่า "พระสิงห์" ปัจจุบันวัดพระสิงห์เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ (หรือพระสิงห์) จำลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช 7๐๐ ในประเทศลังกา และประดิษฐานอยู่ที่ลังกา 1150 ปี จากนั้นก็ได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานยังราชอาณาจักรไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลนครเชียงราย โทร. 0 5371 1333 ต่อ 304 - 5, 307
ททท. สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5
กลับขึ้นด้านบน