Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
1 ก.ค. 54 - 3 ก.ค. 54

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2554


กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
03.00 น. -พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย
04.00 น. -พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน -ลำน้ำศอก)
06.00 น. -พิธีทำบุญตักบาตร ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย ไปตามถนนแก้วอาสา ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถึงทางแยกขึ้นไป อำเภอนาแห้ว แล้ววนกลับไปวัดโพนชัย
07.30 น. -พระสงฆ์ทุกรูปที่รับบาตรร่วมฉันท์เช้า ที่วัดโพนฃัย
08.30 น. -พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน- เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน)
08.30 น.-ขบวนแห่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง พร้อมกันที่โรงเรียนด่านซ้าย
10.00 น. -ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมและคณะพ่อแสน พร้อมกันบริเวณถนน ใน
โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
10.30 น.-ขบวนเทิดพระเกียรติฯ ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมและคณะพ่อแสน เคลื่อนออกจากโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย
10.49 น. -พิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2554
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
-ขบวนเทิดพระเกียรติ ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน เริ่มเคลื่อนขบวนจากหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ไปยังวัดโพนชัย
-เริ่มเคลื่อนขบวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง
13.00 น. -ชมกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมการประกวดต่างๆ บนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
09.30 น. -งานบุญหลวง (ณ วัดโพนชัย) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
-ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที (วัดโพนชัย)
-ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไป ตามถนนแก้วอาสา15.00 น. -พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส (บ้านเจ้าพ่อกวน)
15.30 น. -ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง และจากบ้านเจ้าพ่อกวนไปวัดโพนชัย
-ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึง วัดโพนชัย แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
-พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์
-พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนขอฝน (หลังวัดโพนชัย)
-พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
19.00 น. -พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
04.00 น. -เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ วัดโพนชัย
-พิธีทำบุญตักบาตร
-พิธีสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง
-ชมขบวนแห่กัณฑ์หลอน ของหมู่บ้านต่างๆ

• หมายเหตุ มหกรรมศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2554

วันที่ 29 มิถุนายน 2554
เวลา 19.00 น. -พิธีเปิดมหกรรมศูนย์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ บริเวณตลาดเย็น เทศบาลตำบลด่านซ้าย พร้อมชมกิจกรรมการแสดงบนเวที (ทุกวัน)
ที่มา http://www.oceansmile.com/E/Leo/Pheetakhon.htm


กลับขึ้นด้านบน