Facebook Twitter
gPlus 
-

งานย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จ พระพุทธเจ้าหลวง ร.ศ.108
25 ก.ค. 54 - 26 ก.ค. 54

งานย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จ พระพุทธเจ้าหลวง ร.ศ.108
ณ บริเวณหาดแสนสุขลำปำ อ.เมือง จ. พัทลุง
วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2554


รายละเอียด
จังหวัด พัทลุงโดยเทศบาลเมืองพัทลุง จึงได้จัดกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน โดยมีพี่น้องประชาชนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปีนี้ได้จัดกิจกรรมไปพร้อมกับงานรวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบในชื่องาน ว่า
"งานย้อนรอยตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำเลสาบ"

ชมการแสดงแสงสีเสียง สื่อผสม เทิดพระเกียรติฯ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวที่ได้เสด็จเมืองพัทลุงใน ร.ศ.108 และนิทรรศการสืบสานภูมิปัญญารอบลุ่มน้ำทะเลสาบ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ การเดินธรรมยาตราจากป่าต้นน้ำสู่ทะเลสาบ 3 เส้นทาง การประกวดทำขนมพื้นบ้าน ตลาดอาหารย้อนยุคและตลาดน้ำ

ในการจัดงานย้อนรอยตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง รวมพลคนรักษ์ลุ่มน้ำเลสาบ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูและนักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่งได้ไปร่วมรำลึก กิจกรรมสืบสานประวัติศาสตร์อันสำคัญของพสกนิกรชาวพัทลุง ในคราวที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสพัทลุง และได้มีส่วนร่วมในการสืบสานภูมิปัญญารอบลุ่มน้ำทะเลสาบ เข้าชมอาศรมเรียนรู้สู่รุ่นผู้เยาว์ พร้อมรับเอกสารเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ มากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลเมืองพัทลุง โทร. 0 7461 3291
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา พัทลุง) โทร. 0 7423 1055 , 0 7426 8515

กลับขึ้นด้านบน