Facebook Twitter
gPlus 
-

พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช
15 ก.ค. 54 - 17 ก.ค. 54

พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช
ณ สวนเมืองทอง, สวนท้าวสุรนารี, สวนอนุสรณ์สถานฯ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2554รายละเอียดเทศบาลนครนครราชสีมา กำหนดจัดงานประเพณีอันดีงามตามรอยเส้นทางพระพุทธศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554 "พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช" ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2554 ณ สวนเมืองทอง, สวนท้าวสุรนารี, สวนอนุสรณ์สถานฯ และบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2554 "พลังศรัทธา แห่เทียนโคราช" พลังบุญแห่งความศรัทธาอันเป็น มหามงคลยิ่งใหญ่ โดยเน้นองค์ประกอบของต้นเทียน สุดยอดการแกะสลักและการหล่อต้นเทียนอันสวยงาม ที่บอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยว ให้เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศ ของการแห่เทียนพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นสิริมงคลสูงยิ่ง

กิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย
การประกวดต้นเทียนพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนั่งสมาธิวิปัสสนา ฟังธรรมบรรยายจากพระวิทยากร ถวายความจงรักภักดี พระบรมรูปหล่อจำลองจากเทียน เทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ทั้ง 9 รัชกาล ที่ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดนครราชสีมา กราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปประจำวันเกิด รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 9 วัดของจังหวัดนครราชสีมา ทำบุญถวายสังฆทาน ทำบุญถวายแผ่นเทียนจารึกเพื่อไปหล่อพุทธบูชา การแสดง แสง สี เสียง ขบวนรถเทียนพรรษา มหกรรมสินค้า OTOP อาหารพื้นเมือง มหรสพสมโภช และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอดการจัดงาน


กลับขึ้นด้านบน