Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔
1 มิ.ย. 54 - 31 ส.ค. 54

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔
ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง  อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญทุกท่านร่วม "หยิบหมอก   หยอกดอกกระเจียว"

งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชัยภูมิ  ประจำปี ๒๕๕๔
    ในระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิต และ อุทยานแห่งชาติไทรทอง อำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ขบวนแห่กระเจียวคืนทุ่ง การแสดงดนตรีจากนักเรียนของอำเภอเทพสถิต การแข่งขันเดินเพื่อการกุศล  ชมสวนหินงามป่าหินล้านปีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติปั้นแต่งตามแต่จะสุดจินตนาการ การแสดง และจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิ   อีกทั้งทุ่งดอกกระเจียวสีขาว สีเขียวและสีชมพูอมม่วง น้ำตกไทรทอง และจุดชมวิวผาหำหดของอุทยานแห่งชาติไทรทอง ก็เป็นอีกสถานที่ที่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยว ด้วยหัวใจใหม่ อันจะส่งผลให้การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิยั่งยืนได้  "และนี่จะเป็น ๓ เดือนฤดูฝนแห่งความสวยงาม อันจะทำให้เกิดกระแสการเดินทางมาเยือนเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ กว่า ๖ แสนคนและกว่า ๔๐ ล้านบาท กระจายทั่วเมืองชัยภูมิ นายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.สนง.ททท.สนง.นครราชสีมา กล่าวทิ้งท้าย

กลับขึ้นด้านบน