Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9
15 พ.ค. 54 - 16 พ.ค. 54

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9
จังหวัดตาก
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2554


กิจกรรม
ขบวนแห่ปัจจัยไทยทาน  ขบวนแห่ต้นเงิน ขบวนต้นผ้าป่า ขบวนตุงไชย  ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ และพิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ
  
วันขึ้น 14 ค่ำของเดือน 9 ชาวบ้านกลุ่มศรัทธาวัดในอำเภอบ้านตาก และอำเภอใกล้เคียง จะจัดทำ "บะไฟ" หรือบั้งไฟ  เพื่อนำไปจุดแข่งขันในวันงาน ขณะเดียวกันในระหว่างนี้ พวกร่างทรงของเทพและวิญญาณต่าง ๆ รวมทั้งชาวบ้านที่นับถือก็จะเตรียมองค์ผ้าป่า เงินทอง ดอกไม้ธูปเทียน เครื่องบริขารไทยธรรมต่าง ๆ โดยจัดเป็นผ้าป่าสามัคคีเป็นกลุ่มตามเทพตามผีที่ตนนับถือ

วันขึ้น 15 ค่ำของเดือน 9 ขึ้นพระธาตุเดือนเก้า ด้วยการแข่งขันจุดบั้งไฟ เสมือนหนึ่งจะให้บั้งไฟพุ่งขึ้นไปเสียดฟ้านั้น นำเอาศรัทธาทั้งทวลของพวกเขาขึ้นไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์พระผู้มี พระภาคเจ้าและปวงเทพยดาบนสรวงสวรรค์ ท่ามกลางกองเชียร์ และการเชียร์อย่างสนั่นหวั่นไหวของกลุ่มศรัทธาวัดต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โทร. 0 5559 1024 , 0 5559 1251
ททท. สำนักงานตาก โทร. 0 5551 4341 - 3
กลับขึ้นด้านบน