Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๔
9 พ.ค. 54 - 17 พ.ค. 54

งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๔
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๙ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชัยภูมิ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า ศาลเจ้าพ่อพญาแล และอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ เรียกว่า งานเทศกาลบุญเดือนหก อันเป็นการรำลึกถึง ความดีของท่าน โดยในการจัดงานนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์เจ้าพ่อ ขบวนถวายช้างแด่เจ้าพ่อ และขบวนแห่ของอำเภอต่าง ๆ อีกทั้งกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดหลานปู่แล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของทุกภาคส่วน การแสดงดนตรีพื้นบ้านและศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ยิ่งใหญ่ตลอดการจัดงาน ทั้ง ๙ วัน ๙ คืน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๖๕๗ ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว(อบจ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๑ ๑๓๗๖

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า หากเปรียบกับงานประจำปีงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล งานบุญเดือนหกของชัยภูมิที่ถือเป็นงานสักการะเจ้าพ่อพญาแล ถือเป็นงานเทศกาลฉลองความยิ่งใหญ่ของชาวชัยภูมิ อีกทั้งในความเป็นจังหวัดชัยภูมิ ทุกการรับรู้ในพื้นที่ความเป็นป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์เส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามในช่วงฤดูฝนกับทุ่งดอกกระเจียว สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความพร้อม ถือเป็นดินแดนแห่งความเป็นวัฒนธรรมอนุรักษ์และการเรียนรู้ นี่คืองานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ งานบุญเดือนหก (สักการะเจ้าพ่อพญาแล) ประจำปี ๒๕๕๔ อันจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิ เที่ยวได้ทุกฤดู...กลับขึ้นด้านบน