Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
10 พ.ค. 54 - 16 พ.ค. 54

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล
ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 - 16 พฤษภาคม 2554 (แรมสามค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้น 4 ค่ำเดือน 9)ประเพณีขึ้นขันดอกอินทขิล หรือเข้าอินทขิล
ประเพณีและเทศกาลมีความเกี่ยวข้องกันในแง่ที่ว่า เทศกาลคือเวลาที่ปฏิบัติกิจกรรมตามประเพณีที่กำหนดไว้เพื่อทำบุญและเรื่อนเริง  ซึ่งนอกเหนือจากความหมายในเชิงวัฒนธรรมแล้ว ปัจจุบันยังเพิ่มความหมายในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงของท้องถิ่นและของประเทศให้เป็นที่รู้จักออกไปในวงกว้างอีกด้วย

พิธีกรรมและกิจกรรมตลอด  7 วัน
         1.  วันแรกเรียกว่าวัน "เข้าอินทขิล" จะอัญเชิญพระพุทธรูปคันธารราษฏร์ "ฝนแสนห่า" รอบเมืองเชียงใหม่ แล้วกลับมาที่วัดให้ประชาชนสรงด้วยน้ำส้มป่อยโรยกลีบกุหลาบ
         2.  พิธีการสักการะพระประทานในวิหาร มีการใส่บาตรดอกไม้ธูปเทียนลงไปในขัน 28 ใบ  (พระพุทธเจ้า 28 พระองค์)
         3.  นิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาเจริญพระพระพุทธมนต์ตลอด 7 วัน
         4.  สักการะเสาอินทขิลด้วยดอกไม้ธูปเทียน สมโภชด้วยการละเล่นต่าง ๆ ตลอด 7 วัน
         5.  วันสุดท้ายเรียกว่า "วันออกอินทขิล"  จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ 108 รูป เพื่อเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารและเครื่องไทยะทานเป็นอันเสร็จพิธี

         ประเพณีขึ้นขันดอกอินทขิล เป็นการบูชาใหญ่ของวัดเจดีย์หลวงจัดในช่วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. เป็นงานที่สวยสดงดงาม เนื่องจากพิธีส่วนใหญ่จะมีการใส่บาตรดอกไม้ เป็นงานพิธีที่มุ่งการสร้างกำลังใจให้ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุขและฝนตกต้องตามฤดูกาล  ที่กำลังจะเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก

กิจกรรม
บูชาเสาอินทขิล การออกร้านจำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม
วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร โทร. 0 5381 4119
ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604 , 0 5324 8607

กลับขึ้นด้านบน