Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบวชนาคช้าง
13 พ.ค. 54 - 17 พ.ค. 54

ประเพณีบวชนาคช้าง
ณ ศูนย์คชศึกษา หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2554กิจกรรม
พิธีโกนผมนาค / พิธีสู่ขวัญนาค / เรียกขวัญนาค ชมขบวนแห่ช้างนับร้อยเชือกไปที่วังทะลุ บริเวณลำน้ำชีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำมูล พิธีเซ่นไหว้และขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ศาลปู่ตา และพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่

ข้อมูลเพิ่มเติม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร. 0 4451 4524
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447 - 8
กลับขึ้นด้านบน