Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันอัฏฐมีบูชา
17 พ.ค. 54 - 25 พ.ค. 54

งานวันอัฏฐมีบูชา
ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 17 - 25 พฤษภาคม 2554เนื่องด้วยอัฏฐมี คือ วันแรม ๘ ค่ำ แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖) เป็นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผู้มีความเคารพกล้าในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ ปูชนียสถานนั้น ๆ วันนี้จึงเรียกว่า "วันอัฏฐมีบูชา"

ในประเทศไทย พบประเพณีการถวายพระเพลิงพระบรมศพจำลองที่ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประเพณีนี้มีมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ ในปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยจัดเป็นงาน "วันอัฏฐมีบูชารำลีก เมืองทุ่งยั้ง" ณ วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดงานในวันวิสาขบูชา คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถึงวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 รวม 9 วัน กิจกรรมภายในงานมีการแสดง แสง สี เสียง ตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า(จำลอง) มีประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าชมเป็นจำนวนมาก รวมถึงจะมีการบำเพ็ญ การกุศล ตักบาตรทำบุญและอภิธรรม ฟังเทศน์อีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง โทร. 0 5544 2284 ,0 5541 3471
ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1118 ,0 5452 1127

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง**
กลับขึ้นด้านบน