Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา
17 พ.ค. 54 - 17 พ.ค. 54

งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2554 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)กิจกรรม
งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา พระธาตุดอยสุเทพเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรทสารีริกธาตุเจดีย์ ทุกปีในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 จะมีประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพเป็นประจำ เพื่อนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสำรวมจิต ทำจิตบริสุทธิ์ เดินเท้าขึ้นสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ บูชาด้วยการประพฤติดีปฏิบัติดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
เทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 0 5325 9365 ,0 5325 2557
ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 5324 8604 ,0 5324 8607

กลับขึ้นด้านบน